Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Landrijk Kozijnen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Landrijk Kozijnen B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Landrijk Kozijnen B.V. verstrekt.

 

Landrijk Kozijnen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam.
- Uw adresgegevens.
- Uw telefoonnummer.
- Uw e-mailadres.
- Uw IP-adres.

 

Waarom Landrijk Kozijnen B.V. gegevens nodig heeft:

Landrijk Kozijnen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Landrijk Kozijnen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Landrijk Kozijnen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen van uw gegevens met derden.

Landrijk Kozijnen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van Landrijk Kozijnen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Landrijk Kozijnen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@landrijkkozijnen.nl. Landrijk Kozijnen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging.

Landrijk Kozijnen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Landrijk Kozijnen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Landrijk Kozijnen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Landrijk Kozijnen B.V. op via info@landrijkkozijnen.nl

 

Landrijk Kozijnen B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Ekkersrijt 4413, 5692DL Son en Breugel.
Vestigingsadres: Ekkersrijt 4413, 5692DL Son en Breugel.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 91793149.
Telefoon: +31(0)499785325.
E-mailadres: info@landrijkkozijnen.nl.